ERGO VH, spol. s.r.o. - stavební firma Zlín, stavebniny Zlín

Vznik a charakter podnikatelské činnosti

Společnost   ERGO VH  byla založena  v roce 1991 s hlavním předmětem podnikání v oblasti stavebnictví,  výroby a montáže plastových oken a dveří.

Stavební činnost byla vzhledem k tradici pracovního kolektivu zaměřena od počátku činnosti firmy na výstavbu a rekonstrukce rodinných domů, objektů občanské vybavenosti, skladových objektů a  objektů pro průmyslovou a stavební činnost, a to v oblasti hlavní stavební výroby  i řemesel , neboť firma disponovala od počátku dostatkem vlastních profesních odborníků.

Obsazení společnosti, skladba profesí a činností je dodnes zachována, v průběhu činnosti firma zakoupila v k.ú. Zlín vlastní objekty pro svou činnost – stavební dvůr, výrobnu pro plastová okna a dveře, garáže, dílny, prostředky mobilní momtážní techniky a sociální zázemí pro kmenové pracovníky.

Společnost se díky důrazu především na kvalitu dodávaných prací, volbu materiálů a v neposlední řadě důsledným výběrem spolupracovníků a prací v personální oblasti pevně usadila v rejstříku vyhledávaných stavebních firem v regionu.

Výrobní možnosti a zázemí společnosti

Rozvoj a stabilizace ekonomické i výrobní základny podniku přinesl potřebu jak rozvoje stávajících činností, tak i rozvoje dalších aktivit, jejichž úkolem je nejen ekonomický přínos ale hlavně další zlepšení služeb zákazníkům a odběratelům.

Proto byl v r. 2005 vystavěn a zprovozněn sklad a prodej stavebnin, sloužící v oblasti Kudlov, Březnice,  Zlín - drobným odběratelům a stavebníkům, v celém regionu pak velkoodběratelům a stavebním firmám. Prudký nárust tržeb v období 2007-2009 svědčí o tom, že široký sortiment, snadná přístupnost, spojené služby (doprava, poradenství) a kvalita obchodovaného zboží bude zárukou splnění záměru společnosti.

Rovněž druhý cíl – zvýšení kapacity, sortimentu a dostupnosti kvalitních plastových prvků pro rodinné domy, bytové domy, objekty občanské vybavenosti i průmyslové objekty má splněny základní předpoklady.

Je dokončena výstavba nové výrobní haly, zprovozněn zcela nový trojrozměrný software pro výpočty - ukázky výrobků a  taktéž je dokončena nová technologie pásové výroby, která zebezpečí vysokou kvalitu otvorových výplní.

Společnost je zapojena v systému programu Zelená úsporám, a to v celém sortimentu výrobků a dodávek (otvorové výplně a zateplení) a rovněž jako odborný Dodavatel.

V současné době společnost zaměstnává dostatek  kmenových pracovníků všech stavebních profesí, disponuje potřebnou mechanizací a technikou, vlastním zázemím pro stavební řemesla vč. montáží. To umožňuje společnosti většinu zakázek realizovat vlastními kapacitami od počátku stavby po dokončovací práce.

Pro komplexní činnost má společnost mimo výše uvedené také pracovníky s  oprávněním ČKAIT pro zabezpečení stavebně-inženýrské činnosti, technického zabezpečení a projektové činnosti

Ekonomická stabilita a obchodní serioznost poskytuje firmě dostatek partnerů pro specializované stavební, řemeslné projekční, geodetické či další práce. Příkladem je vysoký stupeň spolupráce s výrobci montovaných ocelových konstrukcí, požadavek na výstavbu protihlukových bariér, činnost v zemědělství (výstavba náročných prvků odchoven dobytka) apod.

Zásady smluvních podmínek společnosti

Vzhledem k výše uvedenému je společnost schopna zabezpečit mimo běžnou činnost, resp. při běžné stavební činnosti při potřebě malého odběratele nebo velké společnosti:

  • práce v soboty, neděle, v nepřetržitém provozu s cílem co nejméně omezit provoz objednatele či způsob užívání objektu nebo osobní pohodlí.
  • průběžné zabezpečení úklidu po a při činnosti, okamžitý odvoz stavební suti či odpadu z rekonstrukce
  • respektování potřeb obyvatelů či  uživatelů v největší možné technologické míře
  • fakturace za dílo probíhá dle měsíčních odsouhlasení prací a dodávek investorem.
  • stavební práce se provádějí bez záloh.

Dodatkové služby a nabídka

Vzhledem ke zkušenostem a kvalitě práce, jakož s ohledem na dodržování a plnění legislativy ČR,  minimální počet reklamací za uplynulé období činnosti, v neposlední řadě pak také vzhledem k úspěšné certifikaci ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 je společnost schopna nabídnout širokou paletu dodávek a služeb . Obvyklou praxí je poskytnutí  zvýšené záruční lhůty , velmi rychlý servis v případě závady či poruchy dodaného zboží nebo služeb, velmi dobrá poradenská činnost a ochota řešit všechny uspokojitelné požadavky zákazníka či odběratele.

Kontaktní osoba: Aleš Hřib, jednatel společnosti,  mobil:  725 502 284