ERGO VH, spol. s.r.o. - stavební firma Zlín, plastová okna Zlín, stavebniny Zlín

Služby

Poradenství

Poraďte se s námi o nejvhodnějším řešení pro Vás a Vaši stavbu nebo rekonstrukci. Ochotně Vám vyjdeme vstříc na našich prodejních místech.

Zaměření okenních otvorů

Zjištění stavu stavby naším technikem a dořešení konečného rozměru nových oken. V této fázi ještě lze upřesnit detaily zakázky, např. členění, barvu i typ profilu, šířku parapetů - dodatečné opláštění izolací.

Demontáž původních oken

- bez zachování původních oken,
- se zachováním původních oken.

Montáž nových okenních výplní

Přesné vodorovné i svislé osazení okenního rámu do stávajících staveních otvorů, ukotvení a utěsnění připojovací spáry, nasazení křídel, případná montáž příslušenství a konečné seřízení.

Montáž vnitřních parapetů

- do předem připravené plochy,
- včetně přípravy podkladu.

Montáž venkovních parapetů

- do předem připravené plochy,
- včetně přípravy podkladu.

Montáže žaluzií a sítí proti hmyzu

Doporučujeme montáž stínících prvků po zednickém zapravení a celkovém úklidu (prašnost).

Zednické práce - úprava špalet

Vnitřní špalety - po montážních pracích - zdivo je připraveno k úpravě barvami
Venkovní špalety - drobné opravy venkovních defektů na fasádách vzniklých při demontáži.

Doprava

Dovoz oken na místo stavby firemními vozidly.

Likvidace odpadu

Odvoz starých oken a suti a jejich likvidace na skládce.